روز: دی ۸, ۱۳۹۶

احمد جهان آرا : اگر کسی قصد کاشت درخت در جنگل را دارد وظیفه آبیاری آن را نیز بر عهده بگیرد

به گزارش تیتر  اول بنه گز درپی درخواست و طرح موضوع آبیاری تعدادی درخت که در ضلع غربی بنه گز مشرف به جنگل کاشته شده تعدادی از اهالی نسبت به عدم آبیاری ...