روز: آذر ۱۳, ۱۳۹۶

جهان آرا در جلسه شورای بهداشتی بنه گز : آمادگی داریم به هر خانوار یک نهال جهت کاشت در معابر اهدا کنیم

به گزارش تیتر اول بنه گز از مصوبات شورای بهداشتی بنه گز کاشت نهال در بنه گز برای کمک به زیبا سازی و تلاش در جهت ایجاد فضای روحی و روانی مطلوب بود در ا...