پنج شنبه ۲ شهریور ۹۶ - August 24, 2017

Ad

اخبار بنه گز

مدیرکل برنامه ریزی معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری در بنه گز گفت: بوشهر از نخستین استان هایی است که طرح تاب آوری اجتماعی در آن اجرا شده است

مدیرکل برنامه ریزی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در بازدید از کارگاه تاب آوری بانوان بنه گز اظهار داشت: بوشهر از نخستین استان هایی است که طرح تاب آوری اجتماعی با هدف شناخت و حل مشکلات بانوان در مقیاس محلی اجرا شده است.

علمی و پزشکی