روز: شهریور ۲۸, ۱۳۹۶

ذوالجناح گروه تعزیه عقیله بنی هاشم (ع) بنه گز زودتر از همه به پیشواز محرم رفت

به گزارش تیتر اول بنه گز اسبی که به عنوان ذوالجناح ، اسب امام حسین (ع) در تعزیه گروه عقیله بنی هاشم (ع) استفاده می شد به دلیل بیماری کولیک به طور ناگه...