روز: شهریور ۳۰, ۱۳۹۶

برگزاری مراسم سیاهپوشان در حسینیه ارشاد بنه گز با شروه خوانی گروه فایز / تصاویر

به گزارش تیتر اول بنه گز به رسم هر ساله مراسم سیاهپوشان در حسینیه ارشاد بنه گز برگزار شد در این مراسم که با حضور مردم همراه بود گروه شروه خوانی فایز ب...