روز: آذر ۲۰, ۱۳۹۵

امید های کارگر بنه گز ، فجر را در خانه به زانو در آوردن

به گزارش تیتر اول بنه گز از سری مسابقات زیر گروه لیگ استان رده امید ، تیم کارگر بنه گز در بوشهر توانست فجر این شهر را به زانو در آورد این دیدار از ساع...

محمد کرمی دانشجوی بنه گزی رشته فیزیک توانست مقام دوم مسابقات موسوم به نجات تخم مرغ را کسب کند

به گزارش تیتر اول بنه گز در مسابقات موسوم به نجات تخم مرغ که در سطح دانشجویان استان بوشهر برگزار گردید محمد کرمی دانشجوی بنه گزی رشته فیزیک توانست در ...

محدثه برزگر مقام اول مسابقات دومینوی استان را کسب کرد

به گزارش تیتر اول بنه گز در مسابقات استانی دومینو که بین ۴۸ دبیرستان دخترانه از استان در دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار گردید محدثه برزگر بارگاهی دانش...