یک بوشهری معاون قوه قضاییه شد

  • توسط
  • تیر ۴, ۱۳۹۴
  • دیدگاه غیر فعال شده است

رئیس کل سابق دادگستری استان بوشهر با حفظ سمت به عنوان معاون نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی این قوه منصوب شد.

بر اساس اخبار دریافتی ، حیدر بحرانی که با بیش از هشت سال ریاست بر دادگستری استان بوشهر دهم اردیبهشت ماه سال جاری این سمت را به جمادی واگذار کرد در حالی به عنوان عضو معاون دیوان عالی کشور راهی پایتخت شد که روز گذشته با حفظ این سمت قضایی و موافقت رییس قوه قضاییه به عنوان معاون نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی این قوه نیز مسئولیت جدیدی پذیرفت.

بحرانی در زمان خدمت در استان بوشهر کارنامه خوب و قابل توجهی از خود به یادگار گذاشت که مورد توجه رئیس و مدیران قوه قضاییه قرار گرفت.

از جمله وظایف جدید بحرانی در این سمت می توان به تهیه و تدوین دستور العمل های لازم برای نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی قوه قضاییه، تهیه و تدوین شاخصه ها و معیارهای نظارتی و ارزیابی در اندازه گیری، ورودی ها، فرایندها، ستادها و یا پیامدها براساس وظایف واحدهای مشمول نظارت، نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی بخش های مختلف قوه قضائیه از حیث انطباق، اجرا و میزان تحقق سیاست ها، راهبردها، برنامه ها و طرح ها و دستورالعمل های مصوب اشاره کرد.

شناسایی موانع ارتقای عملکرد بخش های مختلف قوه قضاییه و ارایه گزارش های آسیب شناسی و پیشنهاد برای رفع آنها، نظارت و ارزیابی برکارایی و اثربخشی برنامه ها و فعالیت های واحدهای ستاد و قضایی مرکز، دادگستری های استان ها و سازمان های وابسته براساس شاخص های استاندارد قوه قضاییه از دیگر وظایف این معاونت است.

برای حیدر بحرانی از نخبگان مدیریتی استان بوشهر در این سمت توفیق روزافزون طلب می کنیم .

قبلی «
بعدی »