بایگانی برچسب ها: نست کتاب و کتابخوان

نشست کتاب و کتاب خوان با موضوعیت غدیر در کتابخانه عمومی بنه گز برگزار شد

تیتر اول : نشست کتاب و کتاب خوان با موضوع غدیر برگزار شد و شرکت کنندگان به معرفی و تشریح کتاب هایی با محوریت غدیر پرداختند به گزارش تیتر اول در این نش...