بایگانی برچسب ها: مستمری ، تامین اجتماعی

مستمری بازماندگان تامین اجتماعی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

حسب مفاد بند (۱) ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در سال یاد شده، زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار و ازدو...