بایگانی برچسب ها: علی ابر هنرمند

تصویر اختصاصی تیتر اول از نماز ظهر عاشورا در بنه گز

تیتر اول ، تصویر اختصاصی خود را از نماز ظهر عاشورا به علی اکبر هنرمند ، معلمی که ناتوانی جسمی نیز او را از حضور در عزاداری امام حسین (ع) باز نمی دارد ...