بایگانی برچسب ها: شهید محمد مجرد

هم مکتبان شهید مهدوی تماشاگران ویژه دیدار شاهین و سپاهان

تیتر اول _ ناصر احمدی : یک لباس خاکی ، یک کفش فوتبال و یک فانوسقه نشسته بر بلندای ورزشگاه شهید مهدوی یادگار کسانی بود که در واقع آنها پیروز نبرد واقعی...