بایگانی برچسب ها: حج عمره ، عربستان ، ایران

زیان عربستان از توقف عمره در ایران

تزلزلی که به وضوح خود را در آمارهای درآمدی عربستان از حج سال ٢٠١٦ نشان خواهد داد. به گزارش تیتر اول بنه گز  به نقل از اعتماد ، ایران رکورددار سومین شم...