بایگانی برچسب ها: جزیره شیف

محمد بنه گزی اولین دهیار غیر بومی جزیره شیف شد

تیتر اول بنه گز : محمد بنه گزی جوان بنه گزی به عنوان دهیار جزیره شیف از توابع شهرستان بوشهر شد به گزارش تیتر اول بنه گز محمد بنه گزی اولین دهیار غیر ب...