بایگانی برچسب ها: جان کری ، عصر ایران

کری: حذف فیلم مرتبط با ایران احمقانه است

عصر ایران: جان کری می گوید حذف بخشی از یک فیلم مرتبط با مذاکرات هسته ای ایران در وب سایت وزارت خارجه آمریکا، اقدامی نامناسب و احمقانه بوده است. وزیر ا...