اولین جلسه زکات روستایی سال ۹۸ کمیته امداد امام خمینی شهرستان تنگستان برگزار شد

  • توسط
  • اردیبهشت ۶, ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است

اولین جلسه زکات روستایی سال ۹۸ کمیته امداد امام خمینی شهرستان تنگستان، با حضور کشاورزان، مودیان، عاملین و مبلغین و همچنین با حضور رئیس اداره زکات استان بوشهر در روستای چاه پیر شهرستان تنگستان برگزار شد.

در این نشست نحوه جمع آوری زکات گندم کشاورزان و چگونگی مصرف آن مورد بررسی قرار گرفت

قبلی «
بعدی »