روز: بهمن ۱۴, ۱۳۹۶

به صدا در آمدن زنگ انقلاب در بنه گز / تصاویر

به گزارش تیتر اول بنه گز زنگ انقلاب در همزمان با سراسر کشور در نقاط مختلف بنه گز نیز به صدا در آمد دانش آموزان مدرسه عباسی در یک همایش بزرگ در محفلی س...