روز: اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۶

آشنایی با برنامه های نصرالله وسینه از کاندیدا های تصدی عضویت شورای اسلامی بنه گز

سایت تیتر اول طبق اعلام قبلی در گروه های مختلف حمایت خود را از تبلیغات همه کاندیدا ها اعلام کرده بود و می کند و در ادامه تنها کسی که تا به این لحظه بر...