روز: فروردین ۲۹, ۱۳۹۶

به یاد زنده یاد دکتر علی نگین تاجی

  • فروردین ۲۹, ۱۳۹۶
  • دیدگاه غیر فعال شده است
تیتر اول بنه گز چهل و پنج سال پیش ، مردی از جنس خورشید ، در میان کوه های سر به فلک کشیده  زاگرس ، زیر سقف خانه ای خشتی ، در آغوش مادری با دست های پینه...