روز: بهمن ۱۸, ۱۳۹۵

دیدار های دور حذفی جام دهه فجر مشخص شد

به گزارش تیتر اول بنه گز دیدار های دور حذفی مسابقات فوتسال دهه فجر بنه گز که در زمین چمن مصنوعی برگزار می شود به قرار زیر مشخص شد :   در اولین دی...