اعتصاب عمومی، ایتالیا را فلج کرد

  • توسط
  • آبان ۱, ۱۳۹۵
  • دیدگاه غیر فعال شده است
صدها هزار ایتالیایی در اعتراض به بیکاری، نبود امنیت شغلی، پائین بودن حقوقها و ادامه سیاست های سخت گیرانه اقتصادی دولت این کشور برای ۲۴ ساعت اعتصاب عمومی کردند.
یک شهروند ایتالیایی گفت « متاسفانه تدابیر ریاضتی در ایتالیا ادامه دارد و بسیاری از خانواده ها قادر به تامین هزینه زندگی نیستند. دستمزد افراد شاغل و مستمری بگیران هم روز به روز کمتر می شود.»
این اعتصاب بخش های وسیعی از اقتصاد ایتالیا را در بخش های حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی، بهداشت و آموزش و پرورش زمین گیر کرد. یکی دیگر از شهروندان ایتالیایی ساکن رم گفت « مشکل بیکاری، نبود امنیت شغلی و تداوم کاهش خدمات عمومی از جمله دلایل اصلی برگزاری اعتصاب عمومی در ایتالیا است. دولتمردان ایتالیایی سالهاست که به بهانه بحران اقتصادی مردم را تحت رنج و درد زیادی قرار داده اند. مردم دیگر تحمل ادامه این وضع را ندارند.»
اتحادیه های کارگری در ایتالیا اعلام کردند: عصر روز شنبه تظاهرات بزرگی را علیه سیاست های اقتصادی و اجتماعی متئو رنتسی، نخست وزیر این کشور و همچنین در مخالفت با اصلاح قانون اساسی ایتالیا در رم بر پا خواهند کرد.
درپی این اعتصاب سراسری شبکه حمل و نقل عمومی ایتالیا شامل اتوبوس، مترو و قطار به شدت دچار بحران شد و هزاران نفر در خیابان ها و ایستگا های مترو و قطار سرگردان شدند.
قبلی «
بعدی »