دانش‎آموزان بوشهری زرنگ‎تر شدند، اما رتبه ۲۴ کشور داریم

  • توسط
  • تیر ۲۹, ۱۳۹۵
  • دیدگاه غیر فعال شده است

خلیج فارس: میزان قبولی دانش آموزان استان بوشهر در سال تحصیلی اخیر ۳ رتبه نسبت به پارسال ارتقا یافته که نشان از تلاش بیشتر محصلان و معلمان دارد، اما رتبه ۲۴ استان در این زمینه، فاصله جدی بوشهر با میانگین های کشوری را نشان می دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در گفتگو با «خلیج فارس» نتایج قبولی دانش آموزان در خردادماه را تشریح کرد.

میانگین نمرات و قبولی دانش آموزان در شاخه نظری

ناصر کرمی با اشاره به وضعیت دانش آموزان استان در شاخه نظری گفت: در سال تحصیلی ۹۵_۹۴ میانگین نمرات نهایی امتحانات دانش آموزان بوشهر در این شاخه ۱۱٫۸۴ بوده که نسبت به سال قبل تر (۱۱٫۳۳) رشد ۵۱ صدمی داشته است.

وی یادآور شد: هرچند میانگین نمرات نهایی دانش آموزان استان از کشور پایین تر است (۱۱٫۸۴ در مقایسه با ۱۲٫۱۷) ، ولی میزان ارتقا در استان بیشتر از کشور بوده است (۵۱ صدم نسبت به ۳۰ صدم) که جای امیدواری برای بهبود این روند در سال های آینده دارد.

جم بهترین نمرات را داشت

وی درباره اینکه بالاترین میانگین نمرات دانش آموزان در امتحانات نهایی مربوط به کدام نقاط استان است، ادامه داد: جم با میانگین نمره ۱۳٫۱۹ و بوشهر با میانگین نمره ۱۲٫۵۳ از شاخص کشوری نیز بالاتر هستند.

کرمی با اشاره به قبولی ۸۱٫۶۸ درصدی دانش آموزان نظری در خردادماه، افزود: سال قبل تر میزان قبولی های شاخه نظری ۷۸٫۵ درصد بود که رشد ۶۳٫۳ درصدی را نشان می دهد.

به گفته وی، میانگین قبولی خردادماه دانش آموزان کشور ۸۴٫۵۷ درصد است که نسبت به سال قبل تر رشد ۲٫۳۹ درصدی داشته، ولی جهش بوشهر ۳٫۶۳ درصد بوده است.

میانگین نمرات و قبولی دانش آموزان در شاخه فنی و حرفه ای

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه آمار ذکر شده در بالا مربوط به بخش متوسطه نظری است، اظهار داشت: در شاخه فنی و حرفه ای، میانگین نمره دانش اموزان استان ۸٫۵۷ بوده که نسبت به سال قبل تر (۷٫۷۵)، شاهد رشد ۸۲ صدمی بودیم.

به گفته وی، میزان قبولی در این شاخه نیز به ۵۸٫۳۳ درصد رسید که نسبت به سال تحصیلی قبل تر ۷٫۷۵ درصد رشد نشان می دهد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی اخیر، در کشور میانگین نمرات دانش آموزان فنی و حرفه ای ۹٫۴۷ بوده و امسال رشد ۱۵ صدمی داشته که بوشهر از لحاظ رشد نمره، وضعیت بهتری از کشور داشته است، (رشد ۸۲ صدمی) ، هرچند در میانگین کلی نمرات، پایین تر از کشور هستیم.

بهترین نمرات در دشتستان

به گفته وی، در شاخه فنی و حرفه ای دشتستان با میانیگن نمره ۱۰٫۴۶ و جم با ۹٫۹۵ بالاتر از میانگین کشوری بوده و بهترین وضعیت داشته اند. همچنین نامناسب ترین شرایط هم مربوط به عسلویه بوده که میانگین نمرات ۶٫۰۸ و قبولی ۳۷٫۱۶ درصد بود.

میانگین نمرات و قبولی دانش آموزان در پیش دانشگاهی

مدیرکل آموزش و پرورش درباره وضعیت نمرات پیش دانشگاهی در استان طی خرداد جاری هم گفت: میانگین نمره ورقه نهایی در این بخش ۱۲٫۲۷ بوده که نسبت به سال قبل تر (۱۱٫۷۲) شاهد رشد ۵۵ صدمی هستیم. درصد قبولی در پیش دانشگاهی هم از ۸۷ درصد به ۸۹٫۵۹ درصد رسیده که از میانگین کشوری (۹۰٫۹۶درصد) بالاتر می باشد. (رشد بوشهر ۱۲٫۸۹ و کشور ۲٫۱۳ بوده است)

به گفته وی، مناطق بندر ریگ، شبانکاره و دیر برترین وضعیت در پیش دانشگاهی داشته و از میانگین نمره کشوری بالاتر بودند.

 دختران، پر تلاش تر از پسران   

مدیرکل آموزش و پرورش بوشهر درباره تفاوت درسی پسران و دختران هم استانی هم گفت: بررسی آمار سال تحصیلی ۹۴-۹۵ نشان می دهد مطابق اکثر سالها، دخترها پرتلاش تر از پسرها بوده اند

ناصر کرمی گفت: در مجموع شاخه های نظری نظری، فنی و حرفه ای و پیش دانشگاهی، میانگین نمره دانش اموزان پسر استان بوشهر ۱۰٫۷۳ صدم بوده، ولی دختران ۱۲٫۳۲ می باشد.

وی گفت: درباره میزان قبولی در این دو جنسیت هم باید گفت ۷۶٫۶ درصد دانش آموزان پسر در خرداد قبول شدند، ولی این آمار در دختران حدود ۸۵ درصد می باشد که قریب ۹ درصد بالاتر است.

قبلی «
بعدی »