روز: تیر ۱۵, ۱۳۹۵

اندر خاطرات خالو مرضی ( ماه رمضون اون سالها )

بنام خالق هستی   تابستون های گرم و طاقت فرسا، شرجی دم کرده شب و بادهای سوزان روز، ظل آفتاب داغ ، زمین تفته و ریگهای کوچه های خاکی ولات، خونه های ...