تثبیت حضور نمایندگان استان در کمیسیون های مختلف مجلس

  • توسط
  • خرداد ۲۴, ۱۳۹۵
  • دیدگاه غیر فعال شده است

در حالی که سه نماینده از چهار نماینده استان متقاضی حضور در کمیسیون انرژی و یک نفر متقاضی در کمیسیون عمران بودند امروز پس از بررسی های نهایی توسط هیات رئیسه مجلس ، جایگاه نمایندگان استان بوشهر در این کمیسیون ها مشخص شد .

براساس این گزارش ، حجت الاسلام خدری نماینده بوشهر ، گناوه و دیلم به همراه سکینه الماسی نماینده دیر ، کنگان ، جم و عسلویه با وجود ترافیک فراوان دیگر نمایندگان برای حضور در کمیسیون انرژی توانستند پای ثابت این کمیسیون قرار گیرند .

پیش از این و در مجلس نهم نیز جمیری و حجت الاسلام دکتر احمدی در حوزه های مرکز _ شمال و جنوب استان به همراه حجت الاسلام موسوی نژاد نماینده دشتستان به مدت چهار سال عضو کمیسیون انرژی مجلس بودند که به دلیل حضور گسترده نفت در خاک استان بوشهر این تمایل برای صیانت از منافع استان در خانه ملت دیده شده است.

سعادت نماینده کنونی مجلس نیز هر چند تمایل جدی برای پیوستن به کمیسیون انرژی داشت اما در نهایت با وجود درخواست چند نفر از نمایندگان با سابقه مجلس برای رفتن به کمیسیون های کم متقاضی مانند فرهنگی، حقوقی و شوراها وی نیز به مانند عده دیگری از نمایندگان نپذیرفت تا در نهایت به قید قرعه از راهیابی به کمیسیون انرژی بازبماند و گزینه دوم خود که کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی است را انتخاب کند .

شهریاری نماینده دشتی و تنگستان نیز که پیش از این کمیسیون عمران را برای فعالیت چهارساله خود انتخاب کرده بود در نهایت وارد این کمیسیون شد تا بتواند جایگاه مناسبی را برای خود در این کمیسیون رقم زند .

در ماده ۴۶ آیین نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ، آمده است به‏ منظور آشنايى نمايندگان با سوابق تحصيلى و كارى يكديگر اداره كل قوانين موظف است قبل از تشكيل شعب براى تعيين اعضاى كميسيون‌‏ها، اسامى نمايندگان به همراه تحصيلات (مستند) و تجربه و سابقه عضويت در كميسيون‏‌ها (درصورتى كه سابقه نمايندگى داشته باشند) را تكثير و در اختيار نمايندگان قرار دهد.

تشخيص صلاحيت اعضاء هر شعبه براى عضويت در كميسيون‏‌هاى مجلس براساس پيشنهاد نماينده و رأى اكثريت نسبى اعضاء شعبه خواهد بود. هر نماينده ملزم است براى عضويت در يك كميسيون، حداقل دو كميسيون را به ترتيب اول و دوم پيشنهاد دهد.

در ماده ۴۷ آیین نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي آمده است هيأت رئيسه پس از دريافت گزارش بدوى شعب در باره نامزدهاى كميسيون‏‌هاى مجلس اين گزارش را تكثير و درميان نمايندگان توزيع مى ‏نمايد. چهل و هشت ساعت پس از اين توزيع، شعب مجدداً تشكيل جلسه مى ‏دهند و با توجه به گزارش منتشرشده و بررسى همه اولويت‌ها، دوباره نامزدهاى خود را براى هر كميسيون انتخاب و به هيأت رئيسه گزارش مى ‏دهند.

در صورتى كه تعداد افراد معرفى‏ شده از طرف شعب براى هر كميسيون بيش از تعداد لازم باشد مجموع افراد معرفى ‏شده براى هر كميسيون با دعوت يكى از نواب رئيس تشكيل جلسه مى ‏دهند تا در مورد افراد موردنياز در كميسيون به توافق برسند. در صورتى كه توافق لازم به عمل نيايد افراد موردنياز هر كميسيون در جلسه ‏اى با دعوت يكى از نواب رئيس با حق رأى و شركت روساى شعب با رعايت اولويتهايى مانند تخصص، تجربه و سابقه عضويت در آن كميسيون و با رأى مخفى تعيين خواهند شد.

* تبصره -۱ نمايندگان مذكور حق شركت در جلسه فوق جهت دفاع از پيشنهاد خود را دارند اما رأى‏‌گيرى بدون حضور آنان صورت مى‏‌گيرد مفاد اين تبصره شامل رؤساى شعب نيز مى‌‏باشد.

* تبصره ۲ – بين افرادى كه رأى مساوى آورده و احتساب آنان به عنوان عضو يك كميسيون باعث افزايش سقف آن كميسيون مى‌‏شود قرعه‏‌كشى انجام مى‏‌گيرد.
* تبصره -۳ افرادى كه طبق اين ماده براى كميسيون اول موردنظر خود انتخاب نشوند در كميسيون دوم موردتقاضاى خود، در صورتى كه از متقاضيان اولويت درجه اول تكميل نشده باشد، قرارداده خواهند شد. اگر در اين مرحله نيز تعداد افراد بيش از تعداد مورد نياز كميسيون باشد مجدداً با رعايت اولويتهاى فوق ‏الذكر و با رأى اكثريت هيأت رئيسه و روساى شعب براى كميسيون دوم انتخاب مى ‏شوند و كسانى كه در اين مرحله نيز براى كميسيون دوم مورد تقاضاى خود انتخاب نشوند به تشخيص اكثريت اعضاء جلسه مشترك فوق‏ الذكر براى يكى از كميسيون‏ هاى ديگر مجلس تعيين مى ‏گردند.

بر مبناي ماده ۳۳ ايين نامه هريك از كميسيون‏هاى تخصصى مجلس كه مطابق اين آئين ‏نامه تشكيل مى‏ گردند در محدوده تخصصى خود داراى وظايف و اختياراتى از جملهبررسي‌طرحها و لوايح‌ ارجاعي  و گزارش‌ آن به مجلس‌شوراي‌اسلامي، رسیدگی به درخواستهاي تحقيق و تفحص ، رسيدگي به سؤال نمايندگان از رئيس جمهور و وزيران ، بررسي موارد ارجاعي از لوايح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به كميسيون تلفيق ،كسب اطلاع از كم و كيف اداره امور كشور، دريافت و بررسي گزارشهاي عملكردي و نظارتي از اجراء قوانين مربوط به دستگاههاي ذي‌ ربط و تهیه گزارش موردي و سالانه در خصوص امور اجرائي دستگاهها و نحوه اجراء قوانين به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه ، ارائه نكات مثبت، منفي و پيشنهاد نحوه اصلاح آن و تقديم گزارش به مجلس جهت قرائت  و بررسى و تصويب آزمايشى طرحها و لوايح و همچنين تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت كه طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى به آنها محول مى‏ گردد هستند .

بر این اساس كميسيون‌ها مي‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات يا سوء مديريت، با دعوت از مسؤولين ذي‌ربط موضوع را بررسي نموده و گزارش آن را به هيأت رئيسه ارائه نمايند. هيأت رئيسه مي‌تواند گزارش مذكور را در دستور كار مجلس قراردهد. در اين صورت سخنگوي كميسيون و نماينده دولت هركدام به ميزان پانزده دقيقه و شش‌نفر از نمايندگان به قيد قرعه از بين متقاضيان هركدام به ميزان پنج دقيقه، نظرات خود را بيان مي‌كنند.

هرگاه كميسيون همراه با گزارش پيشنهادهايي براي تصويب به مجلس ارائه كند با رعايت مفاد آئين‌نامه داخلي در دستور حداكثر دوهفته بعد مجلس قرارخواهد گرفت و مطابق آئين‌نامه داخلي رسيدگي مي‌شود.نمايندگان مي‌توانند پيشنهادهاي خود را تا (۴۸)ساعت پس از پايان قرائت گزارش به كميسيون تحويل نمايند. كميسيون تا يك هفته گزارش نهايي خود را به مجلس ارائه مي‌دهد.

قبلی «
بعدی »