روز: خرداد ۱۷, ۱۳۹۵

رضا مظفری : به نمایندگی از پرسپولیسی ها از زحمات همه قدردانی می کنم

بنام خدا قبل از هر چیز از خدای بزرگ که کمک کرد تا شرمنده هوداران پرسپولیس و ورزش دوستان روستایمان نشویم سپاسگذارم ، و از اینکه توانستیم دل هوادارانمان...