خادم : سمن ها بايد درگير مسائل اجرايي دستگاه هاي دولتي شوند

  • توسط
  • اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵
  • دیدگاه غیر فعال شده است

اميررضا خادم شامگاه سه شنبه در جمع مسئولان سمن هاي استان زنجان افزود: ماهيت و تعريف سمن ها، گروهي از جوانان است كه وارد كار اجرايي رسمي نشده اند و پيش از ورود به اين فضا، قصد كسب تجربه در فعاليت هاي اجرايي دستگاه هاي دولتي را دارند.
وي يادآورشد: جوانان در اين شيوه است كه مي توانند تجربه فعاليت در حوزه هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را كسب كنند و سپس مسئوليتي در يك دستگاه اجرايي به دست گيرند.
خادم اظهار كرد: سمن ها بايد متوجه باشند كه هيچ جايگاه قانوني در دستگاه هاي دولتي در هيچ يك از دولت ها نداشته و ندارند.
معاون حقوقي، پارلماني و هماهنگي امور استان هاي وزارت ورزش و جوانان گفت: هيچ اعتبار خاص و قابل توجهي به اين حوزه اختصاص پيدا نمي كند.
وي با بيان اينكه كل اعتبار تخصيص يافته طي سال گذشته به بخش جوانان به ۷۰ ميليارد ريال مي رسيد، خاطرنشان كرد: اين ميزان اعتبار حتي كفاف ساخت يك راه روستايي را نمي دهد و پاسخ گويي اجراي برنامه هاي پيش بيني شده نيست.
مديركل ورزش و جوانان استان زنجان نيز در اين جمع گفت: هم اكنون اين استان داراي ۵۰ سمن است كه يك مورد از آنها نيمه فعال، سه مورد غير فعال و مابقي فعال هستند.
سيد ارسال حسيني به فعاليت سمن هاي زنجان در حوزه هاي مختلف اشاره كرد و ادامه داد: هم اكنون برخي از سمن هاي اين استان در سطح ملي فعاليت مي كنند.
در اين جلسه فعاليت معاونت فرهنگي اداره كل ورزش و جوانان مورد نقد و بررسي قرار گرفت.
اميررضا خادم معاون حقوقي، پارلماني و هماهنگي امور استان هاي وزارت ورزش و جوانان طي سفري دو روزه براي بررسي عملكرد مديريتي اداره كل ورزش و جوانان، به استان زنجان سفر كرده است.

قبلی «
بعدی »