روز: بهمن ۸, ۱۳۹۴

برنامه رادیویی سلام بوشهر مهمان مردم بنه گز بود

  • بهمن ۸, ۱۳۹۴
  • دیدگاه غیر فعال شده است
به گزارش تیتر اول بنه گز برنامه سلام بوشهر که مجله اي صبحگاهي است كه به تناسب شرايط زماني پخش ضمن ايجاد فضاي شاد و پرنشاط براي مخاطب ، تلاش مي كند انگ...