قبلی «
بعدی »

7 دیدگاه ها

  1. چي شده اينه داغونه

  2. احسنت به این پیشکسوتان که با این سن دارند باجوانان رقابت میکردنددرضمن اگرداوری افتضاح نبود چه بسا می تونستندحریف روشکست بدند.زنده بادتراکتور

  3. به امیدقهرمانی تراکتور

  4. فقط تراکتور

  5. دیدار خوبی بود اما یک نکته منفی در بین دو نیمه آب خوردن بعضی بازیکنان هر دو تیم جلو روزه داران بود کاری که بازیکنان والیبال امریکا به احترام مردم ایران از خوردن آب جلو هواداران تا اذان مغرب خوداری کردند.اما این وضعیت ما ایرانیان است خودتان قضاوت کنید فرهنگ ما قوی تر است یا امریکایی که فقط ۲۰۰سال قدمت دارد یا ما که چند صد قرن ادعای فرهنگ و ادب می کنیم .

دیدگاه بسته شده اند