- تیتر اول - http://titreavalb.ir -

استقبال دهیار بنه گز از بانوان رزمی کار بنه گزی/ عکس

به گزارش تیتر اول احمد جهان آرا دهیار بنه گز به محض بازگشت بانوان رزمی کار بنه گزی از مسابقات کشوری به استقبال آنان رفت