- تیتر اول - http://titreavalb.ir -

گزارش تصویری از مراسم شب دهم محرم در بنه گز تنگستان

عکاس : ناصر احمدی

شب دهم در حسینیه ارشاد بنه گز تنگستان