- تیتر اول - http://titreavalb.ir -

خودرو های شوتی در بنه گز حادثه آفریدند / علی قربانی جان سپرد / تصاویر

تیتر اول بنه گز : خودروهای شوتی در سه راه روبروی شهرک صنعتی بنه گز حادثه آفریدند

به گزارش تیتر اول بنه گز امروز صبح  ۶ عدد خودروی شوتی که تلوزیون LED حمل می کردند با سرعتی بسیار زیاد در حال عبور از روبروی بنه گز در اتوبان بودند که یکی از خودروها  علی قربانی اهل باغ چرخی بنه گز را با سرعت زیاد زیر گرفت و باعث فوت ایشان شد ، بعد از این حادثه راننده خودروی ۴۰۵ با رها کردن خودروی خود بوسیله یکی از ماشین ها متواری شد ، خودرو هایی که وسیله ای برای حمل کالا های قاچاق هستند ، هر روزه با تردد در مسیر های جاده ای باعث رعب و وحشت برای سایرین و ایجاد حادثه برای خود و دیگران میشوند ، براستی آیا راه کار مناسبی برای مقابله با این افراد که حتی ملزم به رعایت کمترین قوانین رانندگی و حتی انسانی که همانا احترام به حق زندگی و ارامش برای مردم نیستند وجود ندارد ، تا کی مردم باید از وجود همچین افراد و خودروهایی مضرر شوند ، این معضلی است که سال هاست مردم منطقه جنوب با آن دست به گریبانند و معلوم نیست ، این مساله کی و چگونه حل خواهد شد

img-20161025-wa0005 img-20161025-wa0006