روایتی از آخرین روز مسابقات امیدهای مناطق کشور در امیدیه

  • توسط
  • اسفند ۲۵, ۱۳۹۶
  • دیدگاه غیر فعال شده است

ثانیه ها به شماره افتادند و آخرین امید ها برای صعود رو به سیاهی میرفت ، داور آخرین سوت را به نشانه پایان به صدا در آورد ، تا امید از اردوی کارگری ها رخت برکند ، آنها تنها امیدشان غیرت هم استانی هایشان بود تا با شادی و سربلندی به خانه هایشان برگردند ، هر چند بازی جسورانه و از خودگذشتگی آنها و باج ندادن به حریفان ، آنها را سربلند کرده بود اما صعود و چاشنی پا گذاشتن به پله بعدی مسابقات طعم دیگری داشت ، کمی آن طرف تر بعد از پایان بازی سرگروه بازیکنان توحید بوشهر بر شانه های یاران زرد پوش کارگر زد و گفت تا آخرین لحظه برای شما و برای سربلندی استانمان تلاش خواهیم کرد ،آنها رفتند تا پیوند برادری توحیدی ها و کارگری ها بیش از بیش مستحکم شود ، متوقف کردن تیم قدرتمند گچساران کار ساده ای نبود اما بازیکنان توحید بر عهدی که بسته بودند وفادار ماندند ، جانانه دفاع کردند و غیرت در گامهایشان و در صدایشان برای حمله به دروازه حریف غوغا میکرد ، توحیدی ها تا آخرین لحظه با همه توانشان جنگیدند و هر چند با شکست از زمین مسابقه بیرون آمدند اما غیرت و پشت هم بودن را برای خیلی ها معنی کردند تا همگان بدانند که اگر با هم همراه باشند و اگر برای سربلندی استانشان در هر کاری یار هم باشند آنجا نقطه پیروزی است ، آنجا نقطه تلاقی قلب هاست ، امروز به یمن آن اتفاق کارگر بنه گز با تفاضل گل بهتر نسبت به حریف گچسارانی خود که از تمامی امکانات بهر ه میبرد به مرحله دوم لیگ کشور صعود کرد تا هر دو نماینده استان با سرافرازی از مسابقات لیگ امید های مناطق کشور برگردند

حلقه اتحاد کارگر و توحید بوشهر قبل از دیدار توحید و نفت و گاز گچساران

 

 

قبلی «
بعدی »