برق دار شدن بدنه ترانس برق در روستای شورکی / فیلم ارسالی از عباس محمدی از اهالی شورکی تنگستان

  • توسط
  • آذر ۳, ۱۳۹۶
  • دیدگاه غیر فعال شده است

برق دار شدن بدنه ترانس برق در روستای شورکی / فیلم ارسالی از عباس محمدی از اهالی شورکی تنگستان

 

قبلی «
بعدی »