فرماندار تنگستان به اتفاق بخشدار بخش مرکزی از دستگاه های اجرایی عضو ستاد بحران شهرستان بازدید بعمل آورد

  • توسط
  • آذر ۲, ۱۳۹۶
  • دیدگاه غیر فعال شده است

فرماندار تنگستان به اتفاق دادستان شهرستان، معاون عمرانی خود و بخشدار مرکزی، از دستگاه های اجرایی عضو ستاد بحران شهرستان بازدید بعمل آورد و از وضعیت آمادگی آنها برای مقابله با خطرات احتمالی بارندگی مطلع شد

قبلی «
بعدی »