دوغ سنتی با نام روستا نخرید / تولید غیر بهداشتی دوغ در یکی از روستا های بخش مرکزی تنگستان

  • توسط
  • مرداد ۱۸, ۱۳۹۶
  • دیدگاه غیر فعال شده است

تیتر اول بنه گز : دوغ سنتی با نام روستا به صورت غیر بهداشتی در یکی از روستا های بخش مرکزی تنگستان تولید می شود

 

به گزارش تیتر اول بنه گز در یکی از روستا های بخش مرکزی به صورت دستی و غیر بهداشتی دوغ سنتی با نام روستا تولید می شود و به صورت گسترده در بین مغازه داران بخش مرکزی بخصوص بنه گز توزیع شده است ، هر چند با کنترل و بازرسی به موقع بازرسان بهداشتی مرکز جامع سلامت بنه گز این محصول غیر بهداشتی از صنوف غذایی جمع آوری و مراتب جهت پیگیری و اقدام به مراجع بالاتر گزارش شد اما بیم آن میرود این کار از سوی تولید کنندگان این محصول به صورتی دیگر ادامه یابد

از نکات قابل توجه این محصول نوشتن تاریخ تولید با ماژیک بر روی این دوغ ها بود که قابل تامل است

هنوز اطلاعاتی در مورد توزیع این دوغ در دیگر نقاط تنگستان در دست نسیت

قبلی «
بعدی »