جدول پخش کامل برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری درصدا وسیما اعلام شد

  • توسط
  • اردیبهشت ۴, ۱۳۹۶
  • دیدگاه غیر فعال شده است

به گزارش بامداد دوشنبه ایرنا، در این دوره برای هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری به طور اختصاصی، ۵۵۵ دقیقه برنامه رادیویی و ۵۵۵ دقیقه برنامه تلویزیونی در نظر گرفته شده است که البته با در نظر گرفتن زمان سه مناظره برای هر نامزد، زمان اختصاص یافته برای هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری از ۱۱۱۰ به ۱۴۷۰ دقیقه افزایش می یابد.
دادستان کل کشور، رئیس ستاد انتخابات کشور، دبیر ستاد انتخابات کشور، عضو شورای نظارت بر صداوسیما، رئیس رسانه ملی، معاون سیما و معاون سیاسی صدا و سیما نیز در این مراسم حضور داشتند.
همچنین ترتیب نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بنا به قرعه کشی که یکشنبه شب و با حضور نمایندگان هر ۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مرکز همایش های رسانه ملی انجام شد، به شرح زیر است:
۱۱- سید مصطفی هاشمی طباء
۱۲- حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی ساداتی
۱۳- محمدباقر قالیباف
۱۴- سید مصطفی آقا میرسلیم
۱۵- حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی
۱۶- اسحاق جهانگیری
بنا به این قرعه کشی جدول پخش برنامه های تبلیغاتی هر یک از کاندیداها در زیر آمده است:
** سید مصطفی هاشمی طباء
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی سیدمصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی
۶ اردیبهشت: با دوربین متکلم وحده شبکه یک ساعت ۲۲:۰۰
۹ اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبکه خبر ساعت ۲۱:۳۰
۱۰ اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت ۰۰:۳۰
۱۲ اردیبهشت: مستند نامزدها ۱ شبکه یک ساعت ۱۸:۳۰
۱۴ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو ساعت ۲۲:۴۵
۱۹ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو ساعت ۲۲:۴۵
۲۰ اردیبهشت: پاسخ به سوال جوانان شبکه سه ساعت ۱۹:۱۰
۲۱ اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبکه خبر ساعت ۲۱:۳۰
۲۳ اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت ۰۰:۳۰
۲۵ اردیبهشت: مستند نامزدها ۲ شبکه یک ساعت ۲۲:۰۰
۲۷ اردیبهشت: پاسخ هر نامزد به سه کارشناس شبکه چهار ساعت ۱۷:۰۰
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی سیدمصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی
۱۲ اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو ایران ساعت ۱۷:۳۰
۱۳ اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو ایران ساعت ۰۷:۱۰
۱۴ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت ۲۲:۴۵
۱۴ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت ۱۶:۰۰
۱۵ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت ۰۹:۰۰
۱۹ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت ۲۲:۴۵
۲۰ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت ۱۹:۰۰
۲۱ اردیبهشت : مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت ۱۰:۰۰
۲۵ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت ۱۸:۰۰
۲۶ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت ۱۱:۰۰
* جدول پخش برنامه های تبلیغاتی مشترک سیدمصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی
۸ اردیبهشت: مناظره اقتصادی – اجتماعی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰
۱۵ اردیبهشت: مناظره سیاسی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰
۲۲ اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰

** حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی ساداتی
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی
۶ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو ساعت ۲۲:۴۵
۱۰ اردیبهشت: با دوربین متکلم وحده شبکه یک ساعت ۲۲:۰۰
۱۲ اردیبهشت: مستند نامزدها ۱ شبکه یک ساعت ۱۸:۳۰
۱۴ اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت ۰۰:۳۰
۱۷ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو ساعت ۲۲:۴۵
۲۰ اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبکه خبر ساعت ۲۱:۳۰
۲۳ اردیبهشت: پاسخ به سوال جوانان شبکه سه ساعت ۱۹:۱۰
۲۴ اردیبهشت: مستند نامزدها ۲ شبکه یک ساعت ۲۲:۰۰
۲۵ اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ۰۰:۳۰
۲۶ اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبکه خبر ساعت ۲۱:۳۰
۲۷ اردیبهشت: پاسخ هر سه نامزد به سه کارشناس شبکه چهار ساعت ۱۸:۰۰
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی
۶ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت ۲۲:۴۵
۱۱ اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو ایران ساعت ۱۷:۳۰
۱۲ اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو ایران ساعت ۰۷:۱۰
۱۳ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت ۱۶:۰۰
۱۴ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت ۰۹:۰۰
۱۷ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت ۲۲:۴۵
۱۹ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت ۱۸:۰۰
۲۰ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت ۱۱:۰۰
۲۶ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت ۱۹:۰۰
۲۷ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت ۱۰:۰۰
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی مشترک حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی
۸ اردیبهشت: مناظره اقتصادی – اجتماعی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰
۱۵ اردیبهشت: مناظره سیاسی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰
۲۲ اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰

** محمدباقر قالیباف
* جدول پخش برنامه های تبلیغاتی محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی
۷ اردیبهشت: با دوربین متکلم وحده شبکه یک ساعت ۲۲:۰۰
۱۱ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو ساعت ۲۲:۴۵
۱۳ اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبکه خبر ساعت ۲۱:۳۰
۱۷ اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت ۰۰:۳۰
۱۸ اردیبهشت: مستند نامزدها ۱ شبکه یک ساعت ۱۸:۳۰
۱۹ اردیبهشت: پاسخ هر نامزد به سه کارشناس شبکه چهار ساعت ۱۸:۰۰
۲۱ اردیبهشت: مستند نامزدها ۲ شبکه یک ساعت ۲۲:۰۰
۲۳ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو ساعت ۲۲:۴۵
۲۴ اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ۰۰:۳۰
۲۵ اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبکه خبر ساعت ۲۱:۳۰
۲۷ اردیبهشت: پاسخ به سه جوانان شبکه سه ساعت ۲۲:۳۰
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی
۱۰ اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو ایران ساعت ۱۷:۳۰
۱۱ اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو ایران ساعت ۰۷:۱۰
۱۱ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت ۲۲:۴۵
۱۹ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت ۱۶:۰۰
۲۰ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت ۰۹:۰۰
۲۱ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت ۱۹:۰۰
۲۲ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت ۱۰:۰۰
۲۳ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت ۲۲:۴۵
۲۴ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت ۱۸:۰۰
۲۷ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت ۱۱:۰۰
* جدول پخش برنامه های تبلیغاتی مشترک محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی
۸ اردیبهشت: مناظره اقتصادی – اجتماعی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰
۱۵ اردیبهشت: مناظره سیاسی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰
۲۲ اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰

** سید مصطفی آقا میرسلیم
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی سیدمصطفی آقا میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی
۷ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو ساعت ۲۲:۴۵
۹ اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت ۰۰:۳۰
۱۱ اردیبهشت: با دوربین متکلم وحده شبکه یک ساعت ۲۲:۰۰
۱۴ اردیبهشت: مستند نامزدها ۱ شبکه یک ساعت ۱۸:۳۰
۱۸ اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبکه خبر ساعت ۲۱:۳۰
۲۰ اردیبهشت: مستند نامزدها ۲ شبکه یک ساعت ۲۲:۰۰
۲۱ اردیبهشت: پاسخ هر نامزد به سه کارشناس شبکه چهار ساعت ۱۸:۰۰
۲۴ اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبکه خبر ساعت ۲۱:۳۰
۲۵ اردیبهشت: پاسخ به سوال جوانان شبکه سه ساعت ۱۹:۱۰
۲۶ اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت ۰۰:۳۰
۲۷ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو ساعت ۲۲:۴۵
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی سیدمصطفی آقا میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی
۷ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت ۲۲:۴۵
۹ اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو ایران ساعت ۱۷:۳۰
۱۰ اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو ایران ساعت ۰۷:۱۰
۱۸ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت ۱۶:۰۰
۱۹ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت ۰۹:۰۰
۲۰ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت ۱۸:۰۰
۲۱ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت ۱۱:۰۰
۲۵ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت ۱۹:۰۰
۲۶ اردیبهشت : مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت ۱۰:۰۰
۲۷ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت ۲۲:۴۵
* جدول پخش برنامه های تبلیغاتی مشترک سیدمصطفی آقا میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی
۸ اردیبهشت: مناظره اقتصادی – اجتماعی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰
۱۵ اردیبهشت: مناظره سیاسی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰
۲۲ اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰

** حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی
۹ اردیبهشت: با دوربین متکلم الوحده شبکه یک ساعت ۲۲
۱۱ اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبکه خبر ساعت ۲۱:۳۰
۱۲ اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت ۰۰:۳۰
۱۳ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو ساعت ۲۲:۴۵
۱۶ اردیبهشت: مستند نامزدها ۱ شبکه یک ساعت ۱۸:۳۰
۱۹ اردیبهشت: مستند نامزدها ۲ شبکه یک ساعت ۲۲:۰۰
۲۰ اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت ۰۰:۳۰
۲۱ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو ساعت ۲۲:۴۵
۲۳ اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبکه خبر ۲۱:۳۰
۲۴ اردیبهشت: پاسخ هر نامزد به سه کارشناس شبکه چهار ساعت ۱۸:۰۰
۲۷ اردیبهشت: پاسخ به سوال جوانان شبکه سه ساعت ۱۹:۱۰
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی
۷ اردیبهشت: معرفی خود و برنامه ها متکلم وحده رادیو ایران ساعت ۱۷:۳۰
۸ اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو ایران ساعت ۰۷:۱۰
۱۳ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت ۲۲:۴۵
۱۷ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت ۱۶:۰۰
۱۸ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت ۰۹:۰۰
۲۱ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت ۲۲:۴۵
۲۳ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت ۱۸:۰۰
۲۳ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت ۱۹:۰۰
۲۴ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت ۱۰:۰۰
۲۴ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت ۱۱:۰۰
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی مشترک حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی
۸ اردیبهشت: مناظره اقتصادی – اجتماعی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰
۱۵ اردیبهشت: مناظره سیاسی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰
۲۲ اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰

** اسحاق جهانگیری
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی اسحاق جهانگیری کوشایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی
۹ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو ساعت ۲۲:۴۵
۱۲ اردیبهشت: با دوربین متکلم وحده شبکه یک ساعت ۲۲:۰۰
۱۶ اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبکه خبر ساعت ۲۱:۳۰
۱۷ اردیبهشت: مستند نامزدها شبکه یک ساعت ۱۸:۳۰
۱۸ اردیبهشت: پاسخ به سوال جوانان شبکه سه ساعت ۱۹:۱۰
۱۹ اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت ۰۰:۳۰
۲۱ اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از کشور شبکه جام جم ساعت ۰۰:۳۰
۲۳ اردیبهشت: مستند نامزدها ۲ شبکه یک ساعت ۲۲:۰۰
۲۵ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو ۲۲:۴۵
۲۶ اردیبهشت: پاسخ هر نامزد به سه کارشناس شبکه چهار ساعت ۱۸:۰۰
۲۷ اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبکه خبر ساعت ۲۱:۳۰
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی اسحاق جهانگیری کوشایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی
۶ اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو ایران ساعت ۱۷:۳۰
۷ اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متکلم وحده رادیو ایران ساعت ۰۷:۱۰
۹ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت ۲۲:۴۵
۱۶ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت ۱۶:۰۰
۱۷ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش – رادیو ورزش ساعت ۰۹:۰۰
۲۱ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت ۱۸:۰۰
۲۲ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف – رادیو معارف ساعت ۱۱:۰۰
۲۴ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت ۱۹:۰۰
۲۵ اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان – رادیو جوان ساعت ۱۰:۰۰
۲۵ اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت ۲۲:۴۵
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی مشترک اسحاق جهانگیری کوشایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی
۸ اردیبهشت: مناظره اقتصادی – اجتماعی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰
۱۵ اردیبهشت: مناظره سیاسی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰
۲۲ اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبکه یک و رادیو ایران ساعت ۱۶:۰۰
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا روز جمعه ۲۹ اردیبهشت برگزار می شود.

قبلی «
بعدی »