محدثه برزگر مقام اول مسابقات سازه های ماکارانی گرایش زیبایی را کسب کرد

  • توسط
  • بهمن ۱۴, ۱۳۹۵
  • دیدگاه غیر فعال شده است

به گزارش تیتر اول بنه گز محدثه برزگر بارگاهی توانست مقام اول مسابقات سازه های ماکارانی با گرایش زیبایی را کسب کند

این مسابقات در محل دبیرستان آزادگان بوشهر و از طرف دانشگاه پلیمر و پیام نور بوشهر و با شرکت ۵۰ گروه برگزار شد

محدثه برزگر بارگاهی با ساختن نماد نخل نماد بوشهر از طرف دبیرستان ام ابیهای بوشهر در این دوره شرکت کرده بود

قبلی «
بعدی »