روز: آذر ۶, ۱۳۹۵

در جلسه کارگری ها با اهالی فوتبال و معتمدین بنه گز چه گذشت / بر خلاف میل ما و همه بنه گزی ها مجبور به فروش امتیاز کارگر هستیم

به گزارش تیتر اول بنه گز در جلسه هیات مدیره باشگاه کارگر بنه گز با پیشکسوتان فوتبال بنه گز و هیات مدیره پرسپولیس و استقلال بنه گز و تعدادی از معتمدین ...