گلایه بازنشستگان پیش از موعد استان از عدم اجرای دقیق قانون بازنشستگی پیش از موعد

  • توسط
  • مرداد ۲, ۱۳۹۵
  • دیدگاه غیر فعال شده است

جمعی از بازنشستگان پیش از موعد استان بوشهر، علیرغم شکایت برای احقاق حقوق خود طریق مراجع قانونی و اجرایی تاکنون نتیجه ای نگرفته اند.

به گزارش سوک ، این عده طی درخواستی با استمداد از ریاست جمهوری، آورده اند : ما کارکنان دولت از قانون بازنشستگی پیش از موعد که جنبه تشویقی داشت ، استفاده کرده و بازنشسته شده ایم و سازمان تامین اجتماعی نیز حق بیمه و حقوق سالهای باقیمانده خدمت تا سال سی را به جهت برقراری سنوات ارفاقی از سازمانهای متبوع بصورت یکجا،دریافت داشته و بر اساس قانون و تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی میبایست مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان را وفق مصوبه مجلس بر اساس میانگین دو سال آخر بیمه پردازی پرداخت نماید.

هم اینک سازمان مذکور از قانون خاص عدول کرده و میانگین حقوق را بر اساس دو سال آخر اشتغال محاسبه و پرداخت می نماید که این اقدام سازمان مذکور بر خلاف تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی ، قانون بازنشستگی پیش از موعد، دو مرحله مصوبه مجلس در خصوص استفساریه و طرح الزام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت قانونی می باشد.

در ادامه درخواست آمده است، تبعیض دیگر اینکه هم اکنون بیش از سه هزار نفر از افرادی که با ما بازنشسته پیش از موعد شده اند ، با آرا شعب دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره اخیر الذکر سازمان مد نظر، حقوق بر اساس میانگین دو سال پردازی دریافت و حقوق حدود هفت هزار نفر نیز به لحاظ اعتماد به سازمان و قانون بازنشستگی و عدم شکایت از سازمان تامین اجتماعی بر اساس نظر سازمان در پرداخت بر اساس میانگین دو سال آخر اشتغال پرداخت می شود .

این اقدام سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به قانون خود،قانون بازنشستگی و مصوبات مجلس می باشد و مشکلات مضاعفی را برای ما بازنشستگان پیش از موعد که اکثرا از رزمندگان، جانبازان، ایثارگران هفت سال دوران دفاع مقدس می باشند، بوجود آورده است،از مقام عالی کشور تقاضای رسیدگی و حل موضوع داریم.

قبلی «
بعدی »