روز: خرداد ۹, ۱۳۹۵

کسب مقام اول مسابقات طناب کشی توسط دو بانوی بنه گزی

تیتر اول بنه گز :دو بانوی بنه گزی موفق به کسب مقام اول در مسابقات طناب کشی شدند به گزارش تیتر اول بنه گز دو بانوی بنه گزی ، فاطمه عالیزاده و فرشته زار...