ارزانترین و گرانترین بنز در سال گذشته + جدول

  • توسط
  • اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۵
  • دیدگاه غیر فعال شده است

مرسدس بنز یکی از تولیدکنندگان لوکس ترین و قدیمی ترین خودروهای دنیا به همراه “آئودی” و “ب‌ام‌دبلیو” جزء سه خودروسازی مشهور آلمانی محسوب می شود.

براساس این گزارش از گذشته تا به امروز بنز سواری آرزوی خیلی ها بوده است در ایران هم ازهمان دهه ۴۰ تا امروز فقط خواص سراغ اش می رفتند به همین منظور بازار کشور برای مرسدسی ها بسیارمهم بوده است.

محبوبیت این خودرو کنجکاوی ما را برانگیخت تا با بررسی آمار گمرک از اوضاع واردات مرسدس بنز در سال ۹۴ به کشور و ارزانترین و گرانترین مدل این خودرو باخبر شویم.

طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان گمرک کشور در بین مدل های وارد شده سال ۹۴، C200 با حدود قیمت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان ارزان ترین و S500 با حدود قیمت ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به عنوان گران ترین خودرو از خانواده بنز بوده است.

شایان ذکر است که حدود ۳۴ دستگاه بنز C200 و تنها یک دستگاه خودرو بنز S500 به کشور وارد شده است.

طبق مشاهدات صورت گرفته در بازار خودروی مرسدس بنز C200  با قیمتی حدود ۲۵۰ میلیون تا ۵۲۵ میلیون تومان به فروش می رسد، همچنین گرانترین خودروی بنز یعنی S500 حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد تومان قیمت گذاری شده است.

مجموع واردات ارزان ترین و گران ترین خودرو محصول بنز در سال ۹۴ به شرح زیر است:

 

نام خودرو

 

مدل

 

ماه ورود

 

تعداد

 

ارزش ریالی

 

ارزش دلاری

 

C200

 

۲۰۱۵

 

۱

 

۱

۱,۲۷۸,۷۸۸,۸۷۸ ۴۵,۲۵۶
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۱

۱ ۱,۲۹۰,۳۲۷,۸۳۷ ۴۵,۶۶۴
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۱

۱ ۱,۲۹۰,۳۲۷,۸۳۷ ۴۵,۶۶۴
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۱

۱ ۱,۲۹۰,۳۲۷,۸۳۷ ۴۵,۶۶۴
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۱

۱ ۱,۲۹۰,۳۲۷,۸۳۷ ۴۵,۶۶۴
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۱

۱ ۱,۲۷۱,۳۷۲,۱۸۶ ۴۴,۹۹۳
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۲

۱ ۱,۳۶۷,۴۷۴,۵۵۵ ۴۸,۱۰۱
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۲

۱ ۱,۳۵۲,۱۲۵,۵۱۱ ۴۷,۵۶۱
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۲

۱ ۱,۳۶۵,۰۵۳,۶۴۰ ۴۷,۸۹۸
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۲

۱ ۱,۳۲۲,۰۴۴,۳۳۵ ۴۶,۶۰۰
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۲

۱ ۱,۳۵۴,۳۶۸,۰۵۳ ۴۷,۶۴۰
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۲

۱ ۱,۳۲۲,۰۴۴,۳۳۵ ۴۶,۶۰۰
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۲

۱ ۱,۳۲۲,۰۴۴,۳۳۵ ۴۶,۶۰۰
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۲

۱ ۱,۳۲۲,۰۴۴,۳۳۵ ۴۶,۶۰۰
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۲

۱ ۱,۳۵۴,۳۶۸,۰۵۳ ۴۷,۶۴۰
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۲

۱ ۱,۳۵۴,۳۶۸,۰۵۳ ۴۷,۶۴۰
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۲

۱ ۱,۳۵۴,۳۶۸,۰۵۳ ۴۷,۶۴۰
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۲

۱ ۱,۳۲۲,۰۴۴,۳۳۵ ۴۶,۶۰۰
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۲

۱ ۱,۳۲۲,۰۴۴,۳۳۵ ۴۶,۶۰۰
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۲

۱ ۱,۳۴۶,۳۶۷,۶۸۴ ۴۷,۰۵۹
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۲

۱ ۱,۳۵۸,۶۹۴,۴۹۴ ۴۷,۶۷۵
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۳

۱ ۱,۳۸۲,۰۳۲,۷۰۵ ۴۸,۳۰۶
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۳

۱ ۱,۳۸۲,۰۳۲,۷۰۵ ۴۸,۳۰۶
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۳

۱ ۱,۳۸۲,۰۳۲,۷۰۵ ۴۸,۳۰۶
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۳

۱ ۱,۳۳۲,۶۶۳,۱۶۵ ۴۶,۲۲۵
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۴

۱ ۱,۳۸۴,۶۷۵,۲۹۶ ۴۷,۵۳۹
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۴

۱ ۱,۴۰۱,۶۴۸,۲۷۰ ۴۷,۹۴۴
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۴

۱ ۱,۴۰۱,۴۷۹,۸۴۰ ۴۷,۷۳۴
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۵

۱ ۱,۳۷۵,۲۱۸,۸۵۳ ۴۶,۷۱۴
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۶

۱ ۱,۳۸۸,۷۰۵,۰۲۰ ۴۶,۵۰۷
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۷

۱ ۱,۴۱۸,۲۱۲,۹۷۴ ۴۷,۳۴۳
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۷

۱ ۱,۴۱۸,۲۱۲,۹۷۴ ۴۷,۳۴۳
 

C200

 

۲۰۱۵

 

۸

 

۱

۱,۳۹۶,۹۵۱,۹۹۲ ۴۶,۶۳۲
 

C200

 

۲۰۱۶

 

۹

 

۱

 

۱,۵۳۴,۴۱۰,۰۰۰

 

 

۵۱,۲۲۹

 

ارزش ریالی : ۴۶,۰۴۹,۲۰۳,۰۱۷

ارزش دلاری : ۱,۶۰۱,۴۸۷

تعداد : ۳۴

 

 

بنز s500

 

 

۲۰۱۴

 

 

۴

۱ ۴,۶۹۳,۳۴۰,۱۳۰ ۱۵۹,۸۵۵
قبلی «
بعدی »