روز: اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۵

شورای بهداشتی بنه گز تشکیل جلسه داد

با توجه به وجود سگ های ولگرد و حملات متعددی که پیش آمد و مشکلات پیش آمده برای مردم ، شورای بهداشتی بنه گز تشیل جلسه داد ، در این جلسه لزوم آموزش مردم ...