روز: اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۵

تخلیه سگ های وحشی در حاشیه بنه گز / یک نفر بر اثر حمله سگ ها زخمی شد

به گزارش تیتر اول برای اولین بار نیست که سگ های وحشی در حاشیه بنه گز رها سازی میشوند و وقت و بی وقت آنها را در حاشیه روستا مشاهده می کنیم اما این بار ...

مدال جوانمردی بر گردن مردان طلایی کارگر بنه گز

این مسابقه در حالی در ورزشگاه شهدای بنه گز آغاز شد که قلب های طلایی یاران کارگر بنه گز میرفتند تا با ساق هایشان گامی محکم را برای نشان دادن روح جوانمر...