قبلی «
بعدی »

6 دیدگاه ها

  1. بهترین معلم فقط علی زنده بودی

  2. یاد حسابی بخیر زمان ما که چنین چیزایی نبود.

  3. زمان ما کولرهم نبود

  4. زمان شما چی بوده

  5. عکس های دیگری از راهنمایی یا دبستان ندارید که در سایت قرار بدین

  6. بهترین مدیر حیدر پوزش

دیدگاه بسته شده اند