روز: شهریور ۳۱, ۱۳۹۴

گزارش تصویری از بازگشایی مدارس در اول مهر ماه

  • شهریور ۳۱, ۱۳۹۴
  • دیدگاه غیر فعال شده است
به شوق گشایش درهای دانایی، با گام های کودکی، راه مدرسه را طی می کنیم. بارها روز اول مهر را به یاد آورده ام. هنوز عطر شاخه گلی که به دستم دادند، در فضا...